За нас

Мапласт-М е во бизнисот од 2004 година

Компанијата МАПЛАСТ – М е специјализирана фирма за продажба на големо на опрема и материјали за водовод и канализација, санитарии, опрема за бањи, греење, електро материјали, градинарски црева и друга опрема која се употребува во современото проектирање и изградба на станбени деловни, индустриски и други видови објекти.


Почнавме со работа во 2004 година и денес може да се каже дека МАПЛАСТ – М веќе успеа да создаде млад и креативен тим, способен да ги следи трендовите на пазарот, барањата на клиентите и да размислува на свој специфичен начин. Тоа ни помага брзо да изградиме препознатлива позиција на пазарот и да останеме доследни на нашата визија.

Имаме комплетна палета на производи и опрема за изведување на примарни водоводи и на водоводни инсталации во градежни објекти. Нудиме најсовремени решенија кои, пред се, ги задоволуваат најстрoгите здравствени барања и еколошки стандарди, максимална сигурност во експлоатација, заштеда на вода и енергија.

Мапласт-М

02 2777341

maplast@yahoo.com